Presentaties Cultuurverschillen en meer

Presentaties (Cultuur-)Verschillen/Synergieontwikkeling

Tussen Nederlanders en Duitsers zijn er veel overeenkomsten, maar juist deze verdoezelen vaak de eveneens (vaak subtiel) aanwezige verschillen. De hieruit voortvloeiende verschillen van mening kunnen tot misverstanden leiden.

Onderken de verschillen, dan kunnen reacties beter worden geplaatst en zelfs waardering ondervinden. Sta open voor deze verschillen en ze kunnen een inspiratiebron zijn.

Humor

Over (cultuur- en taalbepaalde) verschillen en de hieruit voortvloeiende misverstanden kun je lachen en moet je dat ook vooral doen. Dit ontspant en breekt het ijs -juist aan het begin van de samenwerking.
Met plezier ondersteun ik u met een humoristische presentatie en een vrolijk intermezzo over verschillen en het niet altijd even makkelijke kunnen hanteren hiervan.
Valse vrienden of te wel taalkronkels, dus woorden die er in beiden talen zijn, maar niet hetzelfde betekenen, worden hier ook onder de aandacht gebracht.

Onze klanten:

"Hallo Frau Fabich, Uw presentatie was echt super.
Het perfecte gevoel voor de uitleg van de relatie met onze buren – van “echte” stereotypen en spannende geheimen in de kleine grote verschillen tussen Duitsers en onze vrienden uit Nederland!"
(Vertaald uit het Duits)

Daniel Steigmann Presentatie Cultuurverschillen, oktober 2019, i2b meet up, Oldenburg Daniel Steigmann, Vorstand i2b, Hoofd verkoop particuliere klanten Niedersachsen Süd Deutsche Bank

Toll! @BettinaFabich neemt ons op een zeer verduidelijkende manier mee in de cultuurverschillen tussen Nederlanders en Duitsers.
Geplaatst op twitter op 27.10.16

Roelf Knoop pvv directeur veiligheidsregio Groningen. n.a.v. de grensoverschrijdende bijeenkomst van de Veiligheidsregio Katastrophenschutz op 27/10/16 in Groningen

Lezing Nederlands Duitse cultuurverschillen:
Als aftrap van de Wirklich Wunderbare Weken, een interne communicatiecampagne over de Duits-Nederlandse samenwerking, verzorgde Bettina een lezing over cultuurverschillen. Ze wist goed in te spelen op uitspraken van Max van den Berg, de commissaris van de koning, die een inleiding verzorgde. Bettina gebruikte luchtige anekdotes om de verwachtingen van Duitse partners duidelijk te maken. Ik heb er voor mijn project de Wunderline veel aan. De discussie naderhand was levendig, er waren veel vragen. Collega’s gingen goed geluimd en met inspiratie weg

Margreet Noordhof Provincie Groningen, projectmedewerker Openbaar Vervoer, 22.10.2014/oktober 2014

Hallo Frau Fabich,
Uw levende en amusante presentatie over de cultuurverschillen heeft aanzienlijk bijgedragen aan de goede humeur onder de deelnemers en was een uitstekende basis voor de hierop volgende inhoudelijke discussies en workshops.

David Zielinski Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport Referat 36 (Brand- und Bevölkerungsschutz, Militärische Angelegenheiten, Rettungswesen) Presentatie: Duits-Nederlandse Cultuurverschillen op conferentie Grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, in Loy/D. (Vertaald uit het Duits)

Beste mevr. Fabich,
Dank u wel voor uw interessante en verfrissende presentatie over onze Nederlandse buren. De groetjes,

Hans-Hermann Schweers Event-Vertegenwoordiger Rotary-Club Delmenhorst Geest in Ganderkesee Presentatie Rotary Ganderkesee (Vertaald uit het Duits)