Indrukken Klanten

Projectbegeleiding

Mijn werkervaringen als projectleider in relatie tot Bettina Fabich zijn bijzonder positief. Bettina is een betrouwbare integere persoon die resultaatgericht werkt, een groot netwerk met zich meebrengt en een goede spilfunctie vervuld in samenwerking tussen tweetalige deelnemende organisaties. Zij kan zaken snel analyseren en verwoorden in een projectaanvraag. Zo ook werkt Bettina sturend op het behalen van positieve resultaten in de uitvoering van projecten. Ze denkt mee en adviseert haar opdrachtgever, ook waar het gaat om toekomstige ontwikkelingen.

Jolanda Warners Provincie Drenthe, afd. Economische Zaken, Cultuur en Mobiliteit

Netwerkcoördinatie

Bettina heeft de afgelopen jaren met veel commitment als coördinator ketenmobiliteit het Wunderline project op de kaart gezet bij de gemeenten en andere betrokkenen langs de lijn.
Met haar grote netwerk en kennis van wat er speelt weet zij bruggen te slaan en belangen bij elkaar te brengen. Daardoor functioneert er nu een grensoverschrijdend “netwerk ketenmobiliteit” met 23 aangesloten Nederlandse en Duitse gemeenten en organisaties dat uniek is in Europa.

Tjeerd Postma Projectleider Wunderline, Provincie Groningen, 23.02.23

Bettina Fabich uit Oldenburg zet zich met haar bedrijf Denies gedurende vele jaren met projecten en activiteiten constructief in voor de Duits-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij heeft ze een groot netwerk van overheden en organisaties opgebouwd in Noord-Nederland en Niedersachsen.
Het lukt haar steeds om belangen te verbinden en ambities over de grens te realiseren.

Karel A. Groen Directeur Eems Dollard Regio

Modereren

Bettina Fabich heeft op 14 november in Papenburg ons symposium van het project Vital Regions gemodereerd. Op haar eigen specifieke wijze is zij in staat om een ongedwongen sfeer tussen de Duitse en Nederlandse genodigden te creëren waardoor het symposium met Duitse en Nederlandse sprekers een groot succes is geworden. Waar nodig geeft Bettina net even de juiste ondersteuning (vertaling /verduidelijking) om de interactie tussen de sprekers en genodigden optimaal te laten verlopen.

Piet Alberts Projectmanager Vital Region,NHL Stenden Hogeschool, 2020

"We hebben mevrouw Bettina Fabich van Denies gevraagd de startbijeenkomst van het INTERREG VA project “iPro-N: een slimme stap over de grens/ ein kluger Schritt über die Grenze” te modereren. Haar persoonlijkheid en haar kennis van de Nederlandse en Duitse cultuur droeg in grote mate bij aan de goede sfeer onder de deelnemers. Haar spontane en energieke wijze van presenteren paste uitstekend bij de start van dit mooie project, dat veel Nederlandse en Duitse ondernemers kan ondersteunen.
Startbijeenkomst iPro-N in Enschede."

Maaike Büchner Projectmanager, Oost NV, Apeldoorn

Hallo Bettina,
Dank je wel voor het modereren. Super gedaan! (Vertaling uit het Duits)

Johann Willms Zentrum für Arbeit, Jobcenter Leer, Landkreis Leer. Ondernemerssymposium in Winschoten

Dag Bettina,
Vorige week was ik vanuit interesse en op persoonlijke titel bij het ondernemerssymposium in Winschoten, waar u presenteerde. Super!

Groet, Margré Meulman Ondernemerssymposium in Winschoten

Dagvoorzitter en presentatie cultuurverschillen D- NL bijeenkomst
Dagvoorzitterschap plus presentatie cultuurverschillen D-NL t.g.v. Bestuurlijke bijeenkomst Magische grensregio Vechtdal op 20 september 2010 te Hardenberg:
Hartelijk bedankt voor jouw bijdrage maandag. Het heeft meegeholpen aan een goede sfeer en dat kan leiden tot grensoverschrijdende projecten. Er waren vele positieve reacties, dat is het begin van het vervolg."

Ellen Blauw projectmedewerkster Waterschap Velt en Vecht

Presentaties

"Hallo Frau Fabich, Uw presentatie was echt super.
Het perfecte gevoel voor de uitleg van de relatie met onze buren – van “echte” stereotypen en spannende geheimen in de kleine grote verschillen tussen Duitsers en onze vrienden uit Nederland!"
(Vertaald uit het Duits)

Daniel Steigmann Presentatie Cultuurverschillen, oktober 2019, i2b meet up, Oldenburg Daniel Steigmann, Vorstand i2b, Hoofd verkoop particuliere klanten Niedersachsen Süd Deutsche Bank

Toll! @BettinaFabich neemt ons op een zeer verduidelijkende manier mee in de cultuurverschillen tussen Nederlanders en Duitsers.
Geplaatst op twitter op 27.10.16

Roelf Knoop pvv directeur veiligheidsregio Groningen. n.a.v. de grensoverschrijdende bijeenkomst van de Veiligheidsregio Katastrophenschutz op 27/10/16 in Groningen

Lezing Nederlands Duitse cultuurverschillen:
Als aftrap van de Wirklich Wunderbare Weken, een interne communicatiecampagne over de Duits-Nederlandse samenwerking, verzorgde Bettina een lezing over cultuurverschillen. Ze wist goed in te spelen op uitspraken van Max van den Berg, de commissaris van de koning, die een inleiding verzorgde. Bettina gebruikte luchtige anekdotes om de verwachtingen van Duitse partners duidelijk te maken. Ik heb er voor mijn project de Wunderline veel aan. De discussie naderhand was levendig, er waren veel vragen. Collega’s gingen goed geluimd en met inspiratie weg

Margreet Noordhof Provincie Groningen, projectmedewerker Openbaar Vervoer, 22.10.2014/oktober 2014

Hallo Frau Fabich,
Uw levende en amusante presentatie over de cultuurverschillen heeft aanzienlijk bijgedragen aan de goede humeur onder de deelnemers en was een uitstekende basis voor de hierop volgende inhoudelijke discussies en workshops.

David Zielinski Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport Referat 36 (Brand- und Bevölkerungsschutz, Militärische Angelegenheiten, Rettungswesen) Presentatie: Duits-Nederlandse Cultuurverschillen op conferentie Grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, in Loy/D. (Vertaald uit het Duits)

Beste mevr. Fabich,
Dank u wel voor uw interessante en verfrissende presentatie over onze Nederlandse buren. De groetjes,

Hans-Hermann Schweers Event-Vertegenwoordiger Rotary-Club Delmenhorst Geest in Ganderkesee Presentatie Rotary Ganderkesee (Vertaald uit het Duits)

Workshops

Bettina Fabich heeft 2 evaluatie-workshops van het Cross Border Talent project (INTERREG V) verzorgd. Zij heeft op een effectieve en kordate wijze ons bij de hand genomen en ons tot de kern gebracht. Zeer waardevolle ervaring! Januari 2020

(Mr.) Sascha Leuftink MA Manager Saxion Export Center (SEC) / Projectleader Cross Border Talent / lecturer international marketing

Duits - Nederlandse synergieontwikkeling in het Openbaar Bestuur
"De gemeentes Oldenburg en Groningen hebben met als doel de onderlinge betrekkingen te verdiepen deelgenomen aan het door Denies organiseerde en begeleide training "Duits – Nederlands synergieontwikkeling Groningen – Oldenburg“. Het elkaar persoonlijk leren kennen, het interculturele begrip, het samenbrengen van deskundigen van beide gemeentes en de onderlinge uitwisseling in kleine werkgroepen waren de grondslag van de in het gevolg plaatsvindende intensieve samenwerking van de verschillende afdelingen. Denies heeft dus - in aanvulling op de voorafgaand aan de workshop gegeven cursus Nederlands voor de Oldenburgers (eveneens verzorgd door Denies, bf) - een belangrijke basis gelegd voor de ondertussen plaatsvindende intensieve betrekkingen tussen beide gemeenten."

(vertaald uit het Duits) Ina Lehnert-Jenisch Regionalentwicklung / Büro für internationale Beziehungen, Oldenburg - Stadt der Wissenschaft 2009 . Stadt Oldenburg. Amt für Wirtschaftsförderung D-26105 Oldenburg

"Hetgeen Denies heeft gedaan had een zeer positief effect op de samenwerking van de partnersteden Oldenburg en Groningen. Naast dat het nuttig was, was het ook erg leuk."

Ron Torenbosch Bedrijvenloket Economische Zaken, Gemeente Groningen. Feedback Workshop "Duits – Nederlandse synergieontwikkeling".

Bettina weet op een laagdrempelige en enthousiaste manier de verschillen in bestuur en cultuur tussen Duitsland en Nederland duidelijk te maken.

Helga Kruijdenberg Griffie Gemeenteraad Emmen Workshop Gemeenteraad Emmen, juli 2012

Bettina Fabich heeft een tweetal presentaties verzorgd tijdens de “Masterclass Grenzeloos succes in Duitsland”. Bettina is in staat om op een humoristische en heldere wijze de cultuurverschillen en overeenkomsten uit te leggen. Alle deelnemende ondernemers waren erg enthousiast en hebben deze modules hooggewaardeerd. De ondernemers hebben veel geleerd van de voorbeeldsituaties die zijn geschetst. Ik kan Bettina dan ook van harte aanbevelen voor een cursus Duits en/of een workshop Duits-Nederlandse cultuurverschillen.

Annemieke Koning februari 2016
Programma-manager Duits-Nederlandse Handelsbevordering
Rabobank Stad en Midden Groningen

“De workshop over cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland is een leuke, afwisselende mix van herkenning en nieuwe inzichten voor de verbetering van de samenwerking tussen beide landen en biedt zodoende op een interactieve manier veel praktische tips om dit goed op te pakken.”

Daniël Koelikamp Senior projectleider, Provincie Groningen, oktober 2015 Workshop Duits-Nederlandse cultuurverschillen t.g.v. excursie n. Noord-Duitsland, jonge ambtenaren

Sparringpartner & Vertalingen

Small Talk auf Niederländisch, Schwerpunkt Verwaltung
Zu dem von Ihnen durchgeführten Kurs "Small Talk auf Niederländisch" hier noch folgende Anmerkungen: Frau Fabich hat es verstanden, passgenau und einprägsam die notwendigen Grundkenntnisse in "Behörden-Niederländisch" zu vermitteln. Zudem konnte man bei ihr wesentliche Informationen über die niederländische Verwaltungskultur erfahren, die in der täglichen Praxis weiter helfen können."

Horst Wagenaar Niedersächsisches Ministerium für Inneres, Sport und Integration Regierungsvertretung Oldenburg

Mijn werkervaring als projectleider in relatie tot Bettina Fabich zijn bijzonder positief. Bettina is een betrouwbare integere persoon die resultaatgericht werkt, een groot netwerk met zich meebrengt en een goede spilfunctie vervuld in samenwerking tussen tweetalige deelnemende organisaties. Zij kann zaken snel analyseren en verwoorden in een projectaanvraag. Zo ook werkt Bettina sturen dop het behalen van positieve resultaten in de uitvoering van projecten. Ze denkt mee en adviseert haar opdrachtgever, ook waar het gaat om toekomstige ontwikkelingen.

Jolanda Warners Provincie Drenthe, afd. Economische Zaken, Cultuur en Mobiliteit

Mijn werkervaring als projectleider in relatie tot Bettina Fabich zijn bijzonder positief. Bettina is een betrouwbare integere persoon die resultaatgericht werkt, een groot netwerk met zich meebrengt en een goede spilfunctie vervuld in samenwerking tussen tweetalige deelnemende organisaties. Zij kann zaken snel analyseren en verwoorden in een projectaanvraag. Zo ook werkt Bettina sturen dop het behalen van positieve resultaten in de uitvoering van projecten. Ze denkt mee en adviseert haar opdrachtgever, ook waar het gaat om toekomstige ontwikkelingen.

Jolanda Warners Provincie Drenthe, afd. Economische Zaken, Cultuur en Mobiliteit