nix nix nix nix nix nix nix nix
Banner
nix
     duits
nix
     Bettina Fabich
 

Bettina Fabich

Filosofie

Het is mijn vaste overtuiging dat Duitsers en Nederlanders in veel opzichten iets aan elkaar hebben te bieden. Mede door de overeenkomsten met betrekking tot taal en cultuur vinden we snel de weg naar elkaar. Talrijke Duits - Nederlandse liefdesrelaties bewijzen tevens dat er een grote aantrekkingskracht tussen beide landen bestaat. Of zoals Dik Linthout (†2008) het formuleerde: "Er bestaat geen erotische grens tussen beide landen".
Nu weet iedereen dat juist de verschillen - die er gelukkig ook zijn - het contact boeiend en inspirerend maken. Op z`n Duits gezegd zijn ze het "Zout in de soep (of beter in de pap)". Juist hierin ligt de kans om van elkaar te leren en samen iets nieuws te kunnen ontwikkelen. Bovendien hebben we de verschillen ook nodig, omdat ze voor ons een spiegel zijn. We ontdekken zo onze eigen culturele achtergronden en de vanzelfsprekende routines die we dag in, dag uit hanteren zonder ervan bewust te zijn. U kent allen wel het spreekwoord van de vis in het water. Hij weet het water pas te waarderen wanneer hij aan land is.

Stereotypen

Je zou je van de bestaande cultuurverschillen bewust moeten zijn, maar tevens beseffen dat stereotype beelden geen recht doen aan "echte" mensen. Net als een karikatuur bevatten ze wel een 'ware' -uitvergrote- boodschap, deze laat echter geen ruimte toe voor nuanceringen. Als het vriendelijke beelden zijn, heb je er profijt van dat stereotype beelden over het algemeen een hardnekkig leven leiden. Een grote groep Duitsers is opgegroeid met de overleden entertainer Rudi Carell en het Zeeuwse kaasmeisje "Frau Antje". Twee 'tv-sterren', aan wie Nederlanders al decennia een sympathiebonus in Duitsland te danken hebben. Maar om het met de woorden van Johan Cruiff te zeggen: "Elk voordeel heeft zijn nadeel", de Nederlanders moeten meer hun best doen om serieus genomen te worden. Duitsers daarentegen moeten meer hun best doen om sympathiek gevonden te worden. "Derrick" - de alom bekende politieman van de misdaadserie en de associaties met (auto)techniek samen met de wat formelere omgangsvormen in Duitsland hebben tot gevolg dat "de" Duitsers veelal met de "kille" attributen serieus,intelligent en "gründlich" geassocieerd worden, wat niet bepaald vriendschappelijke gevoelens doet ontstaan.

Synergieeffecten

De nabijheid tussen de mensen van beide landen is op grond van de overeenkomsten snel tot stand gebracht, maar er zijn toch ook talrijke verschillen, die op het eerste gezicht niet gelijk zichtbaar zijn en die zowel conflictstof als ook synergiecapaciteiten in zich hebben..Indien deze verschillen toegankelijk gemaakt worden, kunnen beide zijden van de grens ervan profiteren, wanneer ze bereid zijn een gemeenschappelijke weg te ontwikkelen.
Mensen te ondersteunen, die grensoverschrijdend werken, was en is nog steeds een van de pijlers van Denies. Om elkaar goed te kunnen begrijpen, moet je ook de taal van de ander kennen. Om deze reden zijn op de praktijk georienteerde taalcursussen -die nauw aansluiten op de behoefte van onze klanten- eveneens een vast onderdeel van ons aanbod.

Humor en activiteiten die leuk zijn en in beweging zetten zijn het beste om een stevig fundament te leggen voor een leuke kennismaking met (de mensen uit) het buurland. We proberen deze ingrediënten dan ook zo veel mogelijk onderdeel van onze activiteiten/workshops te laten zijn.

Cultuur -in de breedste zin van het woord- brengt eveneens mensen bij elkaar, daarom komen deze activiteiten bij ons ook aan bod .

Concrete activiteiten

Sinds de oprichting van Denies heb ik veel Duitse en Nederlandse groepen daarbij ondersteund om elkaar beter te leren begrijpen op allerlei vlakken en om doelgericht met elkaar samen te werken. Mijn inzet daarbij is, om communicatiebarrièren - zoals taal en cultuurverschillen- te laten herkennen en overwinnen, en vooral de laatste efficient in activiteiten te laten integreren. Mijns inziens heeft de Duits - Nederlandse samenwerking de capaciteit om grensoverschrijdende synergieeffecten voort te brengen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden, organisaties/ instellingen, politieke partijen en andere grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

Trainings

Lezingen en workshops voor de Stedenkring Zwolle-Emsland, de waterschappen, universiteiten en hogescholen, maar ook voor partnergemeenten en marine (piloten) en bedrijven uit beide landen behoorden eveneens als kadertrainingen de laatste jaren tot mijn werkgebied. Dit alles natuurlijk bedrijfs - en praktijkgericht. In de Nederlandse en de Duitse taal.

Interimmanagement

Van juli 2007 tot juni 2009 ben ik interimmanager geweest van de Stedenkring Zwolle - Emsland. Door deze ervaring kon ik niet alleen mijn netwerk uitbreiden, maar kon ik ook van dichtbij zien hoe het bestuursapparaat intern functioneert, zowel op het niveau van steden en gemeenten, alsook van provincies en gewesten. Daarbij kwam ook dat ik de verschillen leerde kennen met betrekking tot de infrastructuur van de wegenbouw.

Ervaringen

Ik ben erg blij dat ik de laatste jaren zeer regelmatig de gelegenheid heb gehad om in lezingen en workshops de mensen te sensibiliseren voor de Duits-Nederlandse cultuurverschillen en hen hiervoor enthousiast te maken. Ik heb veel ervaring opgebouwd in het werken en contacten leggen met managers, bestuurders en vakbewame personen uit de verschillende disciplines van beide zijden van de grens. Voor mij als persoon waren deze ontmoetingen zeer leerijk en inspirerend.

Er was ook een tijd voor Denies

Voor mijn tijd als directeur van Denies heb ik 10 jaar in Amsterdam gewoond, gestudeerd en gewerkt. Ik heb pedagogiek en migratiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en gewerkt als projectcoordinator "Sociale Vernieuwing". 
logo  
nix    
nix